Ni gute wakora amandazi y’ibijumba

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Habaho uburyo bwinshi bwo gukora amandazi ariko amenshi aba ahuriye ku ifarini gusa, nagira ngo rero nkwereke n’uburyo bwo gukora amandazi arimo ibijumba, agira kuryohera kumvikanamo ibijumba akaba yakoreshwa mu biryo bifatwa nk’ibyo gutsirika inzara. Amandazi y’ibijumba ni meza ku bana no ku bantu bakuru, wayategura ku meza mu gitondo nk’ifunguro rya mbere ryo kunywesha igikoma cyangwa icyayi. Ushobora kandi kuyarya muri cya gihe uba ushonje cyane utegereje ko andi mafunguro aboneka.

Amandazi ahiye

Dore rero uko bakora amandazi y’ibijumba, turahera ku rutonde rw’ibikenewe :

 1. Ibijumba bitogosheje
 2. Amavuta y’ubuto
 3. Ifarini
 4. Isukari
 5. Umusemburo
 6. Isukari ya vanilla
 7. Akunyu gake
 8. Amata y’inshushyu y’akazuyazi
Amandazi mu gisorori

Uko bikorwa : Ufata ibijumba bitogosheje ukabinombanomba bikanoga neza nk’ifu, ubwinshi bwabyo biterwa n’umubare w’amandazi ushaka gukora. Ushyiramo isukari ukavangavanga ariko itari nyinshi kuko n’ibijumba ubwabyo bisanzwe biryohera. Isukari ushatse wanayihorera niba udakunda ibiryohereye cyane. Ushyiramo n’isukari ya vanilla gake cyane, ukaminjiramo n’akunyu nako gake cyane. Ku rundi ruhande uvanga agafarini gake n’umusemburo, warangiza ukabivanga na bya bijumba ukanombanomba. Ugenda utonyangirizamo inshyushyu kugeza igihe uboneye inombe nziza, igizwe n’umutsima ufashe. Ku isiniya cyangwa ahandi hantu harambuye heza, ubumbabumba duto duto.

Utubumbe duto duto two guteka

Iyo umaze kubumbabumba twa dutsima duto duto ushyira amavuta uri butekemo mu isafuriya ugacanira n’akariro gake wirinda ko yacamuka cyane kugira ngo bitaza kubabuka. Ushyiramo twa dutsima duto duto, ugenda ushyiramo kamwe kamwe ariko vuba vuba kugira ngo bize guhira rimwe. Iyo bitangiye guhindura ibara uba ushobora guhindura, kugeza igihe bifatira ibara ryiza maze ukarurira ku kantu kariho urupapuro rukamura amavuta.

Amandazi mu mavuta

Nujya gushyira amandazi mu mavuta ku nshuro ya kabiri ubanze ugabanye cyane umuriro kugira ngo amavuta ahore.

Irindazi rimanyuye

Muryoherwe!

Jane U.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 thoughts on “Ni gute wakora amandazi y’ibijumba”

 1. Aya ndayagerageza ariko njye ndingeramo amagi ndekane n’isukari kuko ibijumba ubwabyo biraryohera. Urakoze kandi kuri iyi GHC ya none

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *