« Guma mu rugo »; uko abashakanye babyungukiramo

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kugira ngo inyungu yumvikane neza, turavuga ku bashakanye bombi umugabo n’umugore. Niba umubano wanyu wari usanzwe umeze neza, ibihe bya « Guma mu rugo » ni ibyo kurushaho kuwenyegeza. Niba wacumbagiraga, ni umwanya wo kuwubyutsa mukawubungabunga ugasubira kuba mwiza. Ibi mbasabye kubyitondera cyane kuko hari abo « Guma mu rugo » yagizeho ingaruka mbi, nko mu Bushinwa icyorezo cyageze mbere byagaragaye ko umubare w’abashakanye bahise basaba gatanya wiyongereye. Mu bihugu byateye imbere bakigumye mu rugo ariko babasha gukora ubushakashatsi bwihuse nko mu Bufaransa, bagaragaza ko intonganya mu ngo zifite abana ziyongereye muri ibi bihe.

Mu rugo niho hizewe ubuzima buzira Covid19 ku bagize umuryango bose

Igitumye ngaruka kuri uyu mubano w’abashakanye muri ibi bihe byo kuguma  mu rugo ni uko hari bamwe babonye ntangiye iyi blog maze bansaba kubibaganirizaho kuko muri ibi bihe abantu benshi bari hamwe mu ngo zabo, bamwe mu bashakanye bafite ikibazo cyo kurambirana. Mu bihe bisanzwe abashakanye bakundaga kwirirwa mu mirimo ugasanga batashye bwije bamaranye umwanya muto n’abakunzi babo, bamwe bakajya mu tubari ugasanga basangira n’abo bashakanye inshuro nke cyane n’ibindi n’ibindi byatumaga umwanya abashakanye bamarana uba muto. Ubu rero kuko uwo mwanya ari munini, ni ngombwa cyane guhora mwiga uburyo bushya bwo kunezezanya no kutarambirana mu rugo mukanamenya ko mushobora kubihindura mukabyungukiramo.

Abashakanye berekana urukundo mu buryo butandukanye

Mu byakurwamo inyungu harimo ibiganiro, imirire, imyambarire n’imigirire muri rusange. Gusa ibyo nasomye kuri internet no mu bitabo ni byinshi sinabirondora byose hano, reka tuvuge ku biganiro no ku mirire ibindi tuzabigarukeho ikindi gihe.  Twivugire kuri amwe mu mafunguro atagomba kubura ku meza yanyu niba mushaka guhorana akanyamuneza kabafasha gutera neza akabariro.

Pasiteke

Pasteque (soma pasiteke) cyangwa water melon (soma wota meloni) ni ikiribwa gifasha umugabo cyane kubera intungamubiri zirimo, kigafasha n’umugore kuko ni imwe mu masoko y’ububobere bukenerwa mu gikorwa cy’urukundo.

Imineke ibiri ishushanya abakundana umwe ahobeye undi

Uzabona akenshi mu mashusho ajyanisha ku gitsina bagaragaza imineke, dore ko ishusho inafitanye isano n’igitsina gabo ariko si ishusho gusa kuko intungamubiri ziba mu mineke zitera akanyamuneza haba ku bagabo no ku bagore kaganisha ku gukora iby’urukundo.

Agakombe k’ikawa

Ikawa rero dusanzwe tuzi uburyo yongera umuvuduko w’amaraso n’ubwo atari ku kigero cyo hejuru ariko agakombe gato kaba gahagije kugira ngo umugabo amererwe neza maze n’amaraso agere mu gitsina neza bityo abashe gukora igikorwa kirushaho kumwunga n’umukunzi we. Ibi byanahamijwe n’ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Michigan, bavuga ko abagabo benshi mu banywa ikawa badakunze kugira ibibazo mu gutera akabariro. Gusa kunywa ikawa neza wibuke ko ari ukudashyiramo ikindi kintu icyo aricyo cyose.

Ishusho y’urusenda rutwika

Urusenda uko warurya kose, ubwoko bwose bukora ku myakura bukanatera ubushyuhe mu mubiri, byose biganisha ku gikorwa gihuza abashakanye bakundana.

Tangawizi

Tangawizi nayo ni ikirungo kiryoha mu biribwa, ivamo n’ikinyobwa nacyo kiryoshye. Uko yokera nk’agasenda rero ni nako ikora nkako. Ubushyuhe bushobora kuva mu rusenda bwava no muri tangawizi maze bugashyushya urukundo rwanyu.

Niba hari ibindi biribwa cyangwa ibinyobwa uzi byazamura akanyamuneza ariko byoroshye kuboneka muri iki gihe nawe wabitubwira mu bitekerezo kugira ngo bifashe n’abandi. Gusa ibyo mu buriri hari ubwo byanga, si ngombwa guhatiriza ahubwo mubiganireho, mushobora no kuzanamo udushya twatuma mwongera kugira amashyushyu. Urugero nko kubikorera mu bwiherero cyangwa mu nguni yiherereye itari iyo mu buriri mugahindura aho mumenyereye n’uko mumenyereye.

Ibiganiro byanyu muri iki gihe nabyo bigomba kongerwamo ibirungo. Utuntu duto nitwo tuzamura cyane urukundo rw’abashakanye. Uwo mwashakanye ugomba kumwereka no kumubwira ko yemerewe kwisanzura iruhande rwawe cyane cyane muri ibi bihe bikomeye. Natangira kukubwira umutege amatwi, nta kikwihutisha nta gahunda wishe ngo uvuge ko muri buganire nuva muri iyo gahunda ! Ubu umwanya wose urawufite, wukoreshe neza rero wubaka ibiganiro bizira guhishahishanya kuko nibyo bisenya icyizere iyo umwe avumbuye ko undi hari icyo yamuhishe bitari ngombwa. Mwiyegereze buhoro umukorakore utamubangamira, umubwire amagambo y’urukundo, umuhobere cyane yumve ko koko muri kumwe. Ibyo abadamu barabikunda. Iyiteho ujye ukaraba uhumure neza, ugire isuku kandi ucungane n’isuku yo mu rugo cyane cyane iyo mu cyumba cyanyu, hanyuma ariko umuhe ubuhumekero n’ubwo mwaba mudafite ubwinyagamburiro mu nzu yanyu ugire umwanya wo kumwitaho ariko nawe ufate umwanya wo kwiyitaho, ibyo abagabo barabikunda.

Ni byinshi byafasha abashakanye kurushaho kuvugurura umubano wabo muri iki gihe cyo kuguma mu rugo, muri ibyo ariko harimo no gukomeza kwihugura ku bishimisha impande zombi, kwigira ku bakuze bafite uburambe mu mubano w’abashakanye. N’ubwo gahunda ari « guma mu rugo » ariko telefone zirakora, internet niba ubasha kuyibona yikoreshe wiyungura ubumenyi. Kora ku buryo iyi gahunda yo kuguma mu rugo wowe n’uwo mwashakanye muyungukiramo.

Ahasigaye Imana y’i Rwanda ubuzima n’urukundo muzarambane murebe ubuvivi n’ubuvivure.

Jane U.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *